2020-09-22 - Tájékoztatás Leállásról

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az Odessza II. fűtőmű teljes területén (Alsókikötő sor 5., 6., 7., 8., Vedres utca 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 26., Székely sor 1., 3., 5., 7., 9.)  új gáznyomásszabályozó állomás építése miatt, a melegvíz szolgáltatás szünetelni fog 2020. szeptember 22. (kedd) 8:00 órától, 2020. szeptember 25. (péntek) 16:00 óráig.

Tovább a hírre

Letölthető nyomtatványok

Felhasználó változás bejelentés

Felhasználó változás esetén mind a régi, mind az új felhasználót jogszabály alapján 15 napon belüli bejelentési kötelezettség terheli.

Személyes ügyintézés Szeged, Vág utca 4. szám alatti Ügyfélszolgálati irodánkban:

  • birtokba adási jegyzőkönyv, mely tartalmazza a használati melegvízmérő állását,
  • az új tulajdonos adatait tartalmazó tulajdoni lap, vagy
  • adás-vételi szerződés vagy jogerős hagyatékátadó végzés vagy bérleti szerződés és személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatása.

Elektronikus vagy postai levél útján történő bejelentés:

  • birtokba adási jegyzőkönyv, mely tartalmazza a használati melegvízmérő állását,
  • az új tulajdonos adatait tartalmazó tulajdoni lap,
  • kitöltött és aláírt felhasználó változás bejelentő adatlap.

 

 Új felhasználó változás bejelentés


Általános meghatalmazás

Amennyiben nem a díjfizető / felhasználó jár el Társaságunk előtt, hanem más személyt kér meg erre valamilyen akadályoztatás miatt, úgy az ügyintézéshez meghatalmazás szükséges. Kérjük, nyomtassa ki a mellékelt dokumentumot és hiánytalanul kitöltve, aláírva hozza magával, ha jön ügyfélszolgálatunkra.

Általános meghatalmazás

Szegedi Távfűtő Kft. Minden jog fenntartva! 6724 Szeged, Vág utca 4. Tel.: +36 (62) 540-540 E-mail: info@szetav.hu