Letölthető nyomtatványok

Felhasználó változás bejelentés

Felhasználó változás esetén mind a régi, mind az új felhasználót jogszabály alapján 15 napon belüli bejelentési kötelezettség terheli.

Személyes ügyintézés Szeged, Vág utca 4. szám alatti Ügyfélszolgálati irodánkban:

  • birtokba adási jegyzőkönyv, mely tartalmazza a használati melegvízmérő állását,
  • az új tulajdonos adatait tartalmazó tulajdoni lap, vagy
  • adás-vételi szerződés vagy jogerős hagyatékátadó végzés vagy bérleti szerződés és személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatása.

Elektronikus vagy postai levél útján történő bejelentés:

  • birtokba adási jegyzőkönyv, mely tartalmazza a használati melegvízmérő állását,
  • az új tulajdonos adatait tartalmazó tulajdoni lap,
  • kitöltött és aláírt felhasználó változás bejelentő adatlap.

 

 Előző felhasználó változás bejelentés  Új felhasználó változás bejelentés


Általános meghatalmazás

Amennyiben nem a díjfizető / felhasználó jár el Társaságunk előtt, hanem más személyt kér meg erre valamilyen akadályoztatás miatt, úgy az ügyintézéshez meghatalmazás szükséges. Kérjük, nyomtassa ki a mellékelt dokumentumot és hiánytalanul kitöltve, aláírva hozza magával, ha jön ügyfélszolgálatunkra.

Általános meghatalmazás

Szegedi Távfűtő Kft. Minden jog fenntartva! 6724 Szeged, Vág utca 4. Tel.: +36 (62) 540-540 E-mail: info@szetav.hu