HMV óraállás leolvasása és bejelentése

Városunkban a távfűtéssel ellátott lakások és közületek több mint 95 %-a rendelkezik használati melegvízmérővel. A használati melegvízóra leolvasás és elszámolás háromhavonta történik. A melegvíz felhasználást a havonta kiszámlázott előlegmennyiségek figyelembe vételével háromhavonta számoljuk el úgy, hogy a leolvasással rögzített tényleges felhasználást összevetjük a havonta kiszámlázott mennyiséggel. A tárgyhavi melegvízdíj részfizetés: melegvíz hődíjból (Ft/m3), ivóvíz fogyasztással arányos díjból (Ft/m3), elvezetett mennyiséggel arányos szennyvíz díjból (Ft/m3) és az áthárított vízterhelési díjból (Ft/m3) tevődik össze.

A használati melegvízóra leolvasás pontos időpontjáról az épület bejárati ajtajára helyezett tájékoztatón értesítjük Felhasználóinkat. A 16/2003. (IV.30) Kgy. rendelet 13.§.5. bekezdés alapján a Felhasználó köteles biztosítani a használati melegvízmérő leolvasását, illetve a berendezés állapotának ellenőrzését évente legalább 4 alkalommal.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003.(IV.30.) Kgy. rendelet 2. sz. melléklete szabályozza a Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő fűtőművekhez tartozó lakások körzeti besorolását, a meleg vízmérők leolvasási időpontjának ütemezését az alábbiak szerint:

 

január hónap          teljes terület
február hónap        I. és II. körzet
március hónap       III. körzet
április hónap           I. körzet
május hónap           II. körzet
június hónap           III. körzet
július hónap            I. körzet
augusztus               II. körzet
szeptember            III. körzet
október                    I. körzet
november               II. körzet
december               nincs leolvasás
 

Körzetek

I. körzet

Tarján I.
Tarján II.
Tarján III.
Tarján IV.
Tarján V.
Tarján VI.
Tarján VIII.
Odessza I.
Odessza II.

II. körzet

Felsőváros II.
Rókus I.
Rókus II.
Belváros

III. körzet

Felsőváros I.
Északi vr. I/A.
Északi vr. I/B
Makkosháza

 

Árváltozás vagy áfaváltozás esetén, mindhárom körzet leolvasásra kerül.

Azon Felhasználóinknál, akiknél a helyszíni leolvasás sikertelen volt telefonon, elektronikus úton, személyesen, valamint a leolvasó által hagyott értesítő visszaküldésével közölhetik a mérőállást. Utóbbi esetben kérjük az értesítő lapon feltüntetni a felhasználó nevét, címét, a mérő gyári számát, illetve a bejelentett mérőállást. Amennyiben az adott hónapban nem kapunk adatot, úgy a használati melegvíz felhasználása nem kerül elszámolásra.

Az elszámolás alapjául csak hiteles vízmérő óra szolgálhat, melyről az 1991. évi XLV. törvény, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) sz. kormányrendelet rendelkezik. A lakásokba beépített melegvízmérők hitelesítésének időtartama a mérésügyről szóló törvény szerint 8 év. Azon mérőeszköz, amelynek hitelessége lejárt, a mérésügyi törvény szerint elszámolás céljára nem használható.

Célunk, hogy teljes körűen, korrekt, hiteles mérővel történjen a felhasznált melegvíz mérése, mely az elszámolás, számlázás alapját képezi. A Felhasználó köteles gondoskodni a lejárt hitelességű vagy meghibásodott mérő cseréjéről.

Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy a Társaságunk által alkalmazott vízmérő csere díjtételeket http://www.szetav.hu/tajekoztatas/tarifak menüpont B.) alpontja alatt találhatja meg.

 

Óraállás bejelentése:

  • Telefonon a (06) 62/540-540 / 2-es menüpontot tárcsázva
  • Személyesen a központi ügyfélszolgálat előtti postaládában elhelyezve, vagy postai úton a Társaság címére megküldve: 6724 Szeged, Vág u. 4. sz.
  • Elektronikusan a vizoraallas@szetav.hu e-mail címre elküldve
  • Honlapunk www.szetav.hu „Lépjen kapcsolatba velünk” üzenő panelen keresztül megküldve
  • E-ügyintézés menüpontnál, regisztráció után lehetősége van személyes ügyfélfiókjában, havonta lejelenteni az aktuális óraállást.
Szegedi Távfűtő Kft. Minden jog fenntartva! 6724 Szeged, Vág utca 4. Tel.: +36 (62) 540-540 E-mail: info@szetav.hu