Általános Javítási Szerződés tájékoztató

Mi az Általános Javítási Szerződés?

Az Átalánydíjas Javítási Szerződés egy vállalkozási szerződés, ami a Szolgáltató és a Felhasználói lakóközösség között jön létre, melyet a lakóközösség képviselete (közös képviselő) jogosult megkötni a lakók kérése alapján.

Miért érdemes Általános Javítási Szerződést kötni?

Az Általános Javítási Szerződéssel rendelkező lakóközösségeknek a SZETÁV Kft. kedvezményes átalányáron biztosítja a kifogástalan és panaszmentes hő-, és használati melegvíz szolgáltatás érdekében a Megrendelő kezelésében lévő - hőközponton túli -, rendszeren keletkezett hiba bejelentése esetén a kiszállást, a fűtési és a használati melegvízhálózat elemeinek meghibásodásából adódó gyorsjavítást, a fűtési/használati melegvízhálózat légtelenítését, illetve a fűtési és a használati melegvízhálózat alulfűtést és túlfűtést okozó problémáinak behatárolási javítását. A szolgáltatások kiterjednek az egyes épületrészekre, lakásokra, közösségi terekre. Ebben az esetben a lakóknak nem kell külön kiszállási díjat fizetni.

Milyen javítási munkákra szerződnek a felek pontosan?

A Szolgáltató a havi kedvezményes átalánydíjért vállalja:

  • Az épület belső fűtési-, illetve használati melegvíz rendszerének beszabályozása, a megfelelő cirkuláció biztosítása a fűtési-, és használati melegvíz rendszer meglévő szerelvényeinek felhasználásával, az általuk biztosított műszaki lehetőségeknek megfelelően;
  • A légtelenítéssel kapcsolatos összes teendők ellátása;
  • A szerelvények és eredeti hőleadó berendezések csöpögésének, folyásainak megszüntetése, az alap-, és felszálló vezetékek szerelvényeinek javítása, illetve azonos funkciójúra való cseréje, amennyiben javítással a meglévő szerelvény eredeti funkciója nem állítható helyre. Szolgáltató ezen kötelezettsége magába foglalja az épület főelzáró szerelvény épület felőli oldala utáni összes épületen belüli szerelvényt a radiátorszelepekkel, illetve a tartalék elzárókkal bezárólag;
  • A hőleadó berendezések, vizes berendezési tárgyak bekötő vezetékeinek cseréje a felszálló vezetéktől a hőleadóig, illetve a vizes berendezési tárgy tartalékelzárójáig.
  • A javítási munkák folyamán felmerülő bontási munkákat vállalkozó a tőle elvárható gondossággal, csak a feltétlenül szükséges mértékben végzi.

Mi a módja a szerződés megkötésének?

Amennyiben a lakóközösség úgy dönt, hogy élni szeretne ezzel a költséghatékony megoldással, úgy egy egyszerű szerződéskötési kérelem írásban történő benyújtásával igényelhetik szolgáltatásunkat, melyre az alábbi elérhetőségeken állnak kollégáink közös képviselőjük rendelkezésére:

Tájékoztatás:

Személyesen: 6724 Szeged, Vág u. 4.
Levélben: 6724 Szeged, Vág u. 4.
Telefonon: (06) 62/540-540
e-mailen: info@szetav.hu

Kérelmek benyújtása:

Személyesen: 6724 Szeged, Vág u. 4.
Levélben: 6724 Szeged, Vág u. 4.
e-mailen: info@szetav.hu

 

Átalánydíjas javítási munkák egységárai

 - A Szegedi Távfűtő Kft. által alkalmazott távhőszolgáltatási díjak - 2021.01.01 napjától hatályos árak

H) 

Szegedi Távfűtő Kft. Minden jog fenntartva! 6724 Szeged, Vág utca 4. Tel.: +36 (62) 540-540 E-mail: info@szetav.hu