2021-04-30 - Tájékoztatás Leállásról

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy Szegeden a távfűtés a +14°C meghaladó napi középhőmérséklet alapján 2021.04.29-én leállításra került.

A fűtésszolgáltatást  a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003 (IV.30) rendelete szabályozza.

Tovább a hírre

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági információk

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

 

I. táblázat

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

Sor-
szám
Megnevezés Mérték-
egység
2018. év I.1-XII.31. 2019. év I.1.-XII.31.

1.

A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 5,79 8,26
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 533 500 510 151
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 232 628 230 465
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 45 498 41 895
6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0 0
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 88 064 76 291
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 235 273 208 383
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 973 707 973 224
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 1 484 177 1 464 371
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 534 786 525 466
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 105 496 98 801
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 176 008 176 625
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 330 479 325 090
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 0 0
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0 0
19. Egyéb támogatások ezer Ft 677 247 966 154
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 424 275 218 174
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 4 706 175 4 747 905

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sor-
szám
Megnevezés Mérték-
egység
2018. év I.1-XII.31. 2019. év I.1.-XII.31.
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 932 664 897 462
1.1. Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0 0
1.2. Saját kazánokból származó hő GJ 839 324 807 961
1.3. Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0 0
1.4. Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 839 324 807 961
1.5. Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 0 2 390
1.6. Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 932 664 897 462
1.6.1. Felhasznált földgáz mennyisége GJ 932 664 897 462
1.6.2. Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0 0
1.6.3. Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0 0
1.6.4. Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0 0
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 2 256 734 2 375 881
2.1. Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 334 725 315 188
2.2. Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 1 922 009 2 060 693
2.3. Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0 0
2.4. Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 0 0
2.5. Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 0 0
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 0 4 930
3.1. Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0 0
3.2. Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 0 4 390
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 183 677 206 754
4.1. Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 25 157 206 754
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 1 108 620 1 900 858
5.1. Értékcsökkenés ezer Ft 62 324 98 335
5.2. Bérek és járulékai ezer Ft 296 070 640 644
5.3. Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 303 156   296 511
5.4. Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 1 863 4 695
5.5. Egyéb költségek ezer Ft 445 207 860 673

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

Megnevezés Mérték-
egység
2018. év I.1-XII.31. 2019. év I.1.-XII.31.
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 13 341 11 133
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 11 565 10 187
Maximális távhőteljesítmény igény MW 116,5 111,54

IV. táblázat

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

Szervezet neve Mértékegység 2018. év I.1-XII.31. 2019. év I.1.-XII.31.
Dorozsmai Íjászok Baráti Köre Sport Egyesület ezer Ft 0  
Mosolykommandó Közhasznú Alapítvány ezer Ft 200

 

Mosolykommandó Kórház Alapítvány ezer Ft  

20

Szegedi Szabadtéri Játékok ezer Ft  

650

Reménycsillag Gyermekeinkért Alapítvány ezer Ft  

10

Fatima Ház Alapítvány ezer Ft  

30

V. táblázat

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

 

Mérték-
egység

2018. év I.1.-XII.31.

2019. év I.1.-XII.31.

Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke

ezer Ft

 

116 076

Felhasználói hőközpontok bearuházásainak aktivált értéke

ezer Ft

 

 

Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke

ezer Ft

 

 

Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke

ezer Ft

 

 

Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma

db

 

 

Távvezeték beruházások aktivált értéke

ezer Ft

 

258 513

Egyéb beruházások aktivált értéke

ezer Ft

121 104

58 266

Beruházások aktivált értéke összesen

ezer Ft

121 104

432 855

 

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

Mértékegység

2018. év I.1.-XII.31.

2019. év I.1.-XII.31.

A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám

150

142

Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma

db

27 257

27 257

Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma

db

15 805

15 976

Az ellátott nem lakossági felhasználók száma

db

466

433

Az üzemeltetett távhővezetékek hossza

km

214

214

Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma (átfolyós)

db

13

13

Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma (átfolyós fűtési rendszer)

db

687

687

 

A Szegedi Távfűtő Kft-nek más gazdasági társaságban érdekeltsége nincs.

Szegedi Távfűtő Kft. Minden jog fenntartva! 6724 Szeged, Vág utca 4. Tel.: +36 (62) 540-540 E-mail: info@szetav.hu