Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági információk

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

I. táblázat

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

 Sor-
szám

 Megnevezés

 Mérték-
egység

2019. év I.1.-XII.31.

2020. év I.1.-XII.31.

 1.

 A fűtési időszak átlaghőmérséklete

 °C

8,26

6,68

 2.

 Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő

 GJ

510 151

561 053

 3.

 Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő

 GJ

230 465

225 368

 5.

 Egyéb felhasználók számára értékesített hő

 GJ

41 895

42 747

 6.

 Értékesített villamos energia mennyisége,

 MWh

0

0

 7.

 Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása

 MJ/légm3

76 291

84 243

 8.

 Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása

 MJ/légm3

208 383

220 443

 9.

 Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj

 ezer Ft

973 224

973 821

 10.

 Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj

 ezer Ft

0

0

 11.

 Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel

 ezer Ft

1 464 371

1 498 301

 12.

 Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül

 ezer Ft

525 466

560 224

 13.

 Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel

 ezer Ft

98 801

98 214

 14.

 Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel

 ezer Ft

176 625

162 338

 15.

 Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel

 ezer Ft

0

0

 16.

 A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel

 ezer Ft

325 090

329 269

 17.

 Központi költségvetésből származó állami támogatások

 ezer Ft

0

0

 18.

 Helyi önkormányzattól kapott támogatások

 ezer Ft

0

0

 19.

 Egyéb támogatások

 ezer Ft

966 154

735 787

 20.

 Egyéb árbevétel és egyéb bevétel

 ezer Ft

218 174

173 952

 21.

 Árbevétel és egyéb bevétel összesen

 ezer Ft

4 747 905

4 531 906

 

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

 Sor-
szám

 

 Mérték-
egység

2019. év I.1.-XII.31.

2020. év I.1.-XII.31

 1.

 Felhasznált energia mennyisége összesen:

 GJ

897 462

951 119

 1.1.

 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő

 GJ

0

0

 1.2.

 Saját kazánokból származó hő

 GJ

807 961

837 395

 1.3.

 Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)

 GJ

0

0

 1.4.

 Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen

 GJ

807 961

837 395

 1.5.

 Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen

 GJ

2 390

19 895

 1.6.

 Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége

 GJ

897 462

951 119

1.6.1.

 Felhasznált földgáz mennyisége

 GJ

897 462

931 224

1.6.2.

 Felhasznált szénhidrogén mennyisége

 GJ

0

0

1.6.3.

 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége

 GJ

0

1 443

1.6.4.

 Felhasznált egyéb energia mennyisége

 GJ

0

18 452

 2.

 Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen:

 ezer Ft

2 375 881

2 188 519

 2.1.

 Felhasznált gáz teljesítmény díja

 ezer Ft

315 188

299 389

 2.2.

 Felhasznált gáz gázdíja

 ezer Ft

2 060 693

1 889 130

 2.3.

 Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége

 ezer Ft

0

0

 2.4.

 Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége

 ezer Ft

0

0

 2.5.

 Saját termelésű hő előállításának költsége összesen

 ezer Ft

0

0

 3.

 Vásárolt hő költsége összesen:

 ezer Ft

4 930

32 556

 3.1.

 Vásárolt hő teljesítménydíja

 ezer Ft

0

0

 3.2.

 Vásárolt hő energiadíja

 ezer Ft

4 930

32 556

 4.

 Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:

 ezer Ft

206 754

235 313

 4.1.

 Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége

 ezer Ft

206 754

235 313

 5.

 A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:

 ezer Ft

1 900 858

2 056 810

 5.1.

 Értékcsökkenés

 ezer Ft

98 335

143 244

 5.2.

 Bérek és járulékai

 ezer Ft

640 644

643 539

 5.3.

 Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek

 ezer Ft

296 511

302 404

 5.4.

 Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek

 ezer Ft

4 695

8 036

 5.5.

 Egyéb költségek

 ezer Ft

860 673

959 587

 

 

 

 

 

 

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

 

 Mérték-
egység

2019. év I.1.-XII.31.

2020. év I.1.-XII.31

 Lekötött földgáz teljesítmény

 mn3/h

11 133

11 337

 Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény

 mn3/h

10 187

9 558

 Maximális távhőteljesítmény igény

 MW

111,54

91

IV. táblázat

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

 Szervezet neve

 Mérték-
egység

2019. év I.1.-XII.31.

2020. év I.1.-XII.31

Szent Benedek Iskoláért Alapítvány

 ezer Ft

 

25

Mosolykommandó Kórház Alapítvány

ezer Ft

20

 

Szegedi Szabadtéri Játékok

ezer Ft

650

 

Reménycsillag Gyermekeinkért Alapítvány

ezer Ft

10

 

Fatima Ház Alapítvány

ezer Ft

30

 

V. táblázat

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

 

 Mérték-
egység

2019. év I.1.-XII.31.

2020. év I.1.-XII.31.

 Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke

 ezer Ft

116 076

111 637

 Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke

 ezer Ft

 

 

 Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke

 ezer Ft

 

 

 Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke

 ezer Ft

 

 

 Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma

 db

 

 

 Távvezeték beruházások aktivált értéke

 ezer Ft

258 513

179 904

 Egyéb beruházások aktivált értéke

 ezer Ft

58 266

68 300

 Beruházások aktivált értéke összesen

 ezer Ft

432 855

359 841

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

 Mértékegység

2019. év I.1.-XII.31.

2020. év I.1.-XII.31.

 A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám

 fő

142

138

 Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma

 db

27 257

27 256

 Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma

 db

15 976

15 850

 Az ellátott nem lakossági felhasználók száma

 db

433

440

 Az üzemeltetett távhővezetékek hossza

 km

214

214

 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma (átfolyós)

 db

13

13

 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma (átfolyós fűtési rendszer)

 db

687

687

A Szegedi Távfűtő Kft-nek más gazdasági társaságban érdekeltsége nincs.

Szegedi Távfűtő Kft. Minden jog fenntartva! 6724 Szeged, Vág utca 4. Tel.: +36 (62) 540-540 E-mail: info@szetav.hu