Projektjeink

A Szetáv Kft. több, a nemzetközi kutatás-fejlesztés élvonalába tartozó projektben vesz részt, és mind kísérleti helyszínként, mind kutatói, műszaki kapacitásával örömmel csatlakozik pályázati konzorciumokhoz a távfűtés, energetika, megújuló energiák, "smart cities" terén.

Társaságunk ugyancsak nyitott felsőfokú, vagy posztgraduális képzésben részt vevő hallgatók, fiatal kutatók fogadására: szívesen biztosítunk adatgyűjtési lehetőséget, kutatási témát, helyszínt szakdolgozat íráshoz, PHD munkához, kutatáshoz.

A hallgatók, kutatók munkáját Egyed Erika képzési referens segíti, a konzorciális együttműködések zavartalanságát Hajnal Marianna pályázati referens biztosítja.

Első megkeresést kérjük, az info@szetav.hu címre megküldeni.

A SZETÁV Kft. a Geo Hőterm Kft. és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. konzorciumában 2018-ban 9 fűtési kör megújuló energetikai alapú átalakítására nyújtott be és nyert el KEHOP pályázatot. Az 5 projekt összértéke 22 milliárd forint, a támogatási intenzitás 50%-os. A támogatást a Geo Hőterm Kft. és az NFP Kft. kapja, az önrészt is ezek a partnerek biztosítják. A fejlesztések a SZETÁV Kft. fűtőműveit látják el geotermikus energiával. A projektek során az Északi, a Tarján, a Rókus, a Belváros, a Felsőváros, Makkosháza és az Odessza városrészekben új, 1.700 – 2.000 m mély kitermelő és visszasajtoló termálkutak létesülnek, melyek átlagosan 80 m3/h hozamú és 90C° hőmérsékletű termálvizet fognak termelni. Ez a víz sem a távfűtő, sem a használati melegvíz hálózatba nem kerül be, hanem a kazánházakban hőcserélőn keresztül hasznosul, majd visszasajtoló kutak segítségével visszakerül a mélységi víztároló rétegekbe. A projektek eredményeként évente közel 15 millió m3 elégetett földgázt fogunk kiváltani 350 ezer GJ geotermikus energiaforrással, évi 25 ezer tonna CO2-al mérsékelve a SZETÁV károsanyag kibocsátását, csökkentve a város levegőjének üvegház hatású gázterhelését. A fejlesztés hatására az érintett fűtési körök esetében kb. 70%-os, a teljes szegedi távfűtés tekintetében pedig 50%-os lesz a megújuló energia részaránya, javul a levegő állapota és az ellátás biztonsága. Ez a fejlesztés Közép-Európa jelenleg legnagyobb geotermikus távhő projektje, melynek eredményeképpen – Reykjavík után - a kontinens második legnagyobb geotermikus távhőrendszere jön létre.

Térkép

Az Európai Geológus Szövetség vezetésével 2018 év végén Community-based development schemes for geothermal energy (A geotermikus energia közösségi alapú finanszírozása - CROWDTHERMAL) címmel pályázat készült és került benyújtásra a HORIZON2020-LC-SC3-2018-2019-2020 kiírásra. A skót, német, holland, spanyol, belga és izlandi partnereket tömörítő 10 tagú konzorcium egyetlen magyar tagja a Szegedi Távfűtő Kft. A pályázat támogatást kapott, a legújabb sikerrel a SZETÁV projektfejlesztő csapata immár 11 nyertes (9 KEOP, 1 GINOP és 1 H2020) projektet jegyez. A CROWDTHERMAL projekt keretében olyan, a geotermikus fejlesztéseket támogató közösségi megoldások kialakítására kerül sor, melyek a majdani felhasználók jobb tájékoztatására, véleményének közvetlen figyelembevételére és a lakosság aktív bevonására helyezik a hangsúlyt a termálenergetikai beruházásokhoz kapcsolódó döntéshozatali mechanizumosok és a geotermikus fejlesztések finanszírozása során. A projektben a SZETÁV a konzorcium által kidolgozott újszerű eljárásokat (beleértve a termálprojektek műszaki és pénzügyi kockázatait csökkentő megoldásokat) teszteli - ehhez a hátteret a szegedi távfűtés ugyancsak pályázatból finanszírozott átalakítása (9 kazánház geotermikus energiaforrásra való átállítása) szolgáltatja. A támogatási és a konzorciumi szerződések megkötése megtörtént, a projekt 2019. szeptember 1-jén elindult.  A fejlesztés teljes költségvetése 2,3 M Euro (kb. 720M Ft), melyből a SZETÁV tevékenységeit 113E Euro (kb. 35M Ft) fedezi. A támogatás intenzitás 100%-os.

A SZETÁV Kft 2018 év végén pályázatot nyújtott be és nyert el a GINOP-6.1.5-17-2018 „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című kiírásra. A 100%-os intenzitású projekt keretében a cég azon alkalmazottai, akik munkájuk során ügyfelekkel személyes kapcsolatba kerülnek (lakossági karbantartók, portások, leolvasók, fűtéskizárók, ügyfélszolgálatos munkatársak, hátralékkezelők) képzése valósul meg. A 23.015.979,- Ft költségvetésű projekt értékéből 2019. szeptember 30-ig 5.753.994,- Ft támogatást kaptunk.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. december 5. napján "A szegedi távhőszolgáltatás fejlesztési lehetőségei az alternatív energiagazdálkodás területén"tárgyban közmeghallgatást tartott.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. december 5. napján "A szegedi távhőszolgáltatás fejlesztési lehetőségei az alternatív energiagazdálkodás területén"tárgyban közmeghallgatást tartott.

A közmeghallgatás jegyzőkönyve: szeged_kgy_jkv_191205_kozmeghallgatas

Az Európai Geológus Szövetség vezetésével 2018 év végén Community-based development schemes for geothermal energy (A geotermikus energia közösségi alapú finanszírozása) címmel pályázat készült és került benyújtásra a HORIZON2020-LC-SC3-2018-2019-2020 kiírásra. A skót, német, holland, spanyol, belga és izlandi partnereket tömörítő 10 tagú konzorcium egyetlen magyar tagja a Szegedi Távfűtő Kft.

Szegedi Távfűtő Kft. Minden jog fenntartva! 6724 Szeged, Vág utca 4. Tel.: +36 (62) 540-540 E-mail: info@szetav.hu