2020-09-22 - Tájékoztatás Leállásról

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az Odessza II. fűtőmű teljes területén (Alsókikötő sor 5., 6., 7., 8., Vedres utca 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 26., Székely sor 1., 3., 5., 7., 9.)  új gáznyomásszabályozó állomás építése miatt, a melegvíz szolgáltatás szünetelni fog 2020. szeptember 22. (kedd) 8:00 órától, 2020. szeptember 25. (péntek) 16:00 óráig.

Tovább a hírre

A Távfűtés előnyeiről

Az emberiség története szorosan összekapcsolódik a tűz történetével. A tűznek fontos szerepe volt az emberréválás folyamatában, hiszen a tűz ismerete emelte ki az embert (többek között) az állatvilágból. A tűz, amit a vadak távoltartására, sütésre, főzésre és nem utolsósorban fűtésre használtak őseink, máig az otthon melegének a jelképe. A természeti népek a tüzet istenként tisztelték, áldoztak a tűznek, általa az istennek.

A görög mitológiában Prométheuszt, az istenek szigorúan megbüntették, mert ellopta az isteni tüzet a halandó embereknek. A tűz tehát az istenek féltve őrzött kincse volt, aminek jelentősége, értéke felbecsülhetetlen az emberek számára.

A Föld hidegebb, északi területeinek meghódításával felértékelődött a tűz, a meleg szerepe az emberek életében. A hűvösebb égövekben az emberi civilizáció számos központja jött létre. Az itt élőknek meg kellett küzdeniük az évszakok váltakozásából adódó hőmérsékleti különbségek problémájával. A körülmények hatására kialakult a fűtés és annak ezer módja, típusa.

A népvándorlások korában a fűtés csak a tábortüzekre korlátozódott, amikor a vándorló csoportok szabad tüzek körül melegedtek, a természetben található éghető anyagok voltak a fűtőanyagaik. Később, az állandó lakóhelyek létrejöttével a tűz is bekerült a lakóépületekbe. Eleinte, mint nyitott tűzhely, később különböző fűtőalkalmatosságok formájában: kemence, kályha, kandalló stb.

A fűtés fejlődésével a fűtőanyagok összetétele is megváltozott: eleinte fát és a felszínen található más éghető szerves anyagokat használtak fűtőanyagként (trágya, tőzeg, növénymaradványok, barnaszén). A népesség növekedése és az ipari fejlődés a fűtőanyagok mennyiségének és minőségének jelentős változását hozta magával. Előtérbe kerültek a nagyobb fűtőértékű energiahordozók: a különböző széntípusok.

Megkezdték a szén bányászatát, immár nemcsak külszíni műveléssel. Jelentős változást a szénhidrogének felfedezése hozta. A kőolaj és földgáz üzemi kitermelésének, felhasználásának elterjedése a XX. századra tehető. A tömeges felhasználás az energia központi termelését és elosztását tette szükségessé. Az elektromos energia felfedezése ezt a folyamatot segítette, gyorsította. Szén, kőolaj és földgáz üzemű erőművel termelték az elektromos áramot.

A XX. század második felének legelterjedtebb energiahordozója a földgáz lett. A földgáz mind egyedi mind csoportos fűtésre felhasználható, mert szállítása gazdaságos, felhasználása könnyen szabályozható, mérhető és tiszta. A csoportos fűtés jelentősége a XX. század közepén értékelődik fel, ekkor épülnek világszerte a lakótelepek. A lakótelepek fűtésére máig legalkalmasabb fűtési rendszer a távfűtés, melynek lényege a központilag felmelegített víz (gőz) eljuttatása a lakóépületekbe. A felmelegített víz szállítása csővezetéken történik, ami a legolcsóbb szállítóeszköznek tekinthető.

A XXI. század a megújuló energiaforrások felhasználásának évszázada lesz, mert a jelenleg használt szénhidrogének mennyisége véges, a megújuló energiaforrások (mint a nevük is mutatja) napról napra újratermelődnek. A távfűtés jövője is –az előrejelzések szerint– a nap-, a szél-, a biomassza-erőművek, valamint a geotermikus fűtés fejlesztésében keresendő.

Távhőszolgáltatás története Szegeden

Szeged város területén 1972 óta létezik távhőszolgáltatás. Fejlődését a tömeges lakásépítési program határozta meg, a legdinamikusabban 1972-1989 között növekedett a távfűtött lakások száma.

Amíg 1972-ben 3.352 otthon volt bekapcsolva a távfűtésbe, addig 1989-ben ez szám meghaladta a 27 ezret, 1993-ig minimális növekedés történt, mely 27.359 lakás bekapcsolását eredményezte.

Lakóterületek, övezetek építésével párhuzamosan épültek ki a távhőszolgáltató berendezések is: fűtőművek, hőközpontok jöttek létre és távvezetékek épültek ki a hőenergia szállítására.

A távhőszolgáltatást 1972-től 1991-ig a Szegedi Városgazdálkodási Vállalat (VGV) mint közüzemi vállalat látta el Szeged város területén. A szegedi tömeges lakásépítés valamint a megnövekedett fogyasztói kör indokolta, hogy a Városgazdálkodási Vállalat Távhőszolgáltatói Főosztálya 1991-től önálló vállalatként működjön tovább. Az önálló társaság 1999 novemberéig látta el a távhőszolgáltatási tevékenységet SZETÁV Kft. néven.

1999 novemberétől városunk távhőszolgáltatását az 51%-ban Önkormányzati, 49%-ban magántulajdonban lévő Szegedi Hőszolgáltató Kft. látta el.

Társaságunk jogelődje az IKV Zrt. 2015. április 16-án átvette a távhőszolgáltatás ellátását.

2016. július 01.-én az IKV Zrt-ből kiválva társaságunk Szegedi Távfűtő Kft. néven látja el a távhőszolgáltatást Szeged város területén.

Társaságunk jelenleg 23 db fűtőművet üzemeltet fűtési- és használati melegvíz szolgáltatás céljából.

Társaságunk feladata a mindenkori időjárási körülményeknek megfelelő hőenergia termelése és eljuttatása fogyasztóinkhoz. Hasonlóan fontos feladatunk a folyamatos és zavartalan használati melegvízellátás biztosítása. Társaságunk törekszik a szolgáltatás megbízható és jó színvonalú működésére.

Szegedi Távfűtő Kft. Minden jog fenntartva! 6724 Szeged, Vág utca 4. Tel.: +36 (62) 540-540 E-mail: info@szetav.hu