Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági információk

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

 

I. táblázat

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

Sor-
szám
Megnevezés Mérték-
egység
2015. év IV.16.-XII.31. 2016. év I.1.-XII.31. 2017. év I.1-XII.31.

1.

A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 7,58 5,94 6,17
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 221859 569 453 564 970
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 128982 210 161 195 890
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 25296 44 471 43 772
6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0 0 0
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 33 75 85
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 98 228 232
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 561 704 968 239 973 649
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0 0
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 756 992 1 612 049 1 649 333
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 350 803 567 042 543 305
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 46 774 110 780 111 249
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 67 562 239 909 214 309
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 211 949 352 747 336 072
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 0 0 0
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0 0 0
19. Egyéb támogatások ezer Ft 459111 725 499 223 812
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 560 741 192 679 229 897
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 1 995 784 4 768 944 4 281 626

 

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sor-
szám
Megnevezés Mérték-
egység
2015. év IV.16.-XII.31. 2016. év I.1.-XII.31. 2017. év I.1-XII.31.
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 470241 987 890 969 593
1.1. Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0 0 0
1.2. Saját kazánokból származó hő GJ 388983 852 208 832 091
1.3. Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0 0 0
1.4. Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 388983 852 208 832 091
1.5. Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 0 0 0
1.6. Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 470241 987 890 969 593
1.6.1. Felhasznált földgáz mennyisége GJ 470241 987 890 969 593
1.6.2. Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ      
1.6.3. Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0 0 0
1.6.4. Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0 0 0
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 1331774 2 176 397 2 209 739
2.1. Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 300 482 432 462 362 830
2.2. Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 1 031 292 1 743 935 1 846 909
2.3. Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0 0 0
2.4. Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 0 0 0
2.5. Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 0 0 0
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 0 0 0
3.1. Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0 0 0
3.2. Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 0 0 0
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 86 927 202 263 189 533
4.1. Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 40 345 39 875 25 210
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 1 061.839 1 963 086 1 043 051
5.1. Értékcsökkenés ezer Ft 37 744 111 096 50 994
5.2. Bérek és járulékai ezer Ft 428 635 639 194 329 688
5.3. Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 129 350 285 274 287 223
5.4. Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 0 1 762 60
5.5. Egyéb költségek ezer Ft 466 110 925 760 375 086

 

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

Megnevezés Mérték-
egység
2015. év IV.16.-XII.31. 2016. év I.1.-XII.31. 2017. év I.1-XII.31.
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 13 708 13 462 13 310
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 11 750 11 539 13 310
Maximális távhőteljesítmény igény MW 103,8 106,4 108,3

 

IV. táblázat

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

Szervezet neve Mértékegység 2015. év IV.16.-XII.31. 2016. év I.1.-XII.31. 2017. év I.1-XII.31.
  ezer Ft 0 0 100
  ezer Ft 0 0 0

 

V. táblázat

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

Megnevezés Mérték-
egység
2015. év IV.16.-XII.31. 2016. év I.1.-XII.31. 2017. év I.1-XII.31.
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft      
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft      
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft      
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft      
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db      
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft      
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 67 949 123 934 6 256
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 67 949 123 934 6 256

 

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk: Mértékegység 2015. év IV.16.-XII.31. 2016. év I.1.-XII.31. 2017. év I.1-XII.31.
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 161 156 150
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 27 255 27 252 27 250
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 15 459 15 610 15 727
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 472 462 458
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 214

214

214
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma (átfolyós) db 13 13 13
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma (átfolyós fűtési rendszer) db 687 687 687

A Szegedi Távfűtő Kft-nek más gazdasági társaságban érdekeltsége nincs.

Szegedi Távfűtő Kft. Minden jog fenntartva! 6724 Szeged, Vág utca 4. Tel.: +36 (62) 540-540 E-mail: info@szetav.hu